Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Skydd och beredskap/Oljeskyddsplanering

Oljeskyddsplanering

Utanför Blekinges kust passerar årligen över 100.000 fartyg med last av olja. Om ett oljeutsläpp skulle inträffa kommer kusten att drabbas av en omfattande nedsmutsning.

För att motverka och hantera en sådan händelse har Ronneby kommun deltagit i EU-projectet Baltic Master II tillsammans med de övriga blekingekommunerna, räddningstjänsterna och ett antal statliga myndigheter i arbetet med att ta fram en handlingsplan. Det är viktigt att kunna arbeta tillsammans med en sådan här händelse för att kunna uppnå största möjliga effektivitet.

Projektet i sin helhet pågår under flera år och dessutom tillsammans även med andra länder runt Östersjön.