Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Brottsförebyggande rådet/Tips för att förhindra brott

Tips för att förhindra brott

Förhindra inbrott i bostad/villa/fritidshus

 • Alla entrédörrar bör vara av god kvalitet och försedda med godkänt lås
 • Komplettera gärna dörrarna med dörrkik
 • Glöm inte bort att dörrar till balkong, altan och terrass också är entrédörrar
 • Fönster bör vara av god kvalitet och helst försedda med fönsterlås
 • Vid behov kan komplettering med inbrottslarm göras
 • Ha en förteckning över värdefulla saker och fotografera gärna dessa
 • Häng inte hus- och garagenycklar precis innanför dörren

Om du lämnar bostaden över dagen

 • Lås ordentligt och kontrollera att fönstren är stängda
 • Skylta inte med att det är tomt
 • Sätt timer på utvalda lampor
 • Sätt timer på radion, tänk på grannarna så att det inte är på för högt

Om du lämnar bostaden en längre tid

 • Be en granne eller vän att tömma brevlådan och se till bostaden
 • Dra inte för gardiner och persienner
 • Sätt timer på utvalda lampor
 • Sätt timer på radion
 • Be en granne eller vän att klippa gräsmattan eller skotta snö
 • Be en granne att parkera sin bil på din parkeringsplats
 • Skrivbords- eller byrålådor behöver inte låsas, blir det inbrott bryts de upp
 • Förvara värdesaker i ett bankfack

Cykeln

 • Ha ett bra lås på cykeln och använd det
 • Lås fast cykeln i ett stadigt föremål så att den inte kan lyftas iväg
 • Förvara cykeln inlåst på natten
 • Gå med i cykelregistret
 • På vissa cyklar kan man lätt ta bort sadeln vilket gör cykeln mindre attraktiv

Bilen

 • Lås bilen
 • Förvara bilnycklar så att de inte är lättillgängliga
 • Töm bilen själv, lämna inte dyra solglasögon och mobiltelefoner framme
 • Använd larm
 • Parkera bilen på en upplyst plats
 • Använd rattstång eller liknande för att förhindra tillgrepp

Båten

 • Ha motorlås och koppla strömmen genom dold strömbrytare eller bränslespärr
 • Förtöj på upplyst plats
 • Ha godkända lås och kättingar
 • Lämna inga värdeföremål i båten
 • Märk båten, motor och tillbehör
 • Fotografera båten
 • Ha namnskylt på båten

Förebygg skadegörelse och våldsbrott

 • Ha tillsyn över platser där våld och/eller skadegörelse förekommer
 • Blir du vittne - tillkalla polis!
 • Kontakta sociala myndigheter/kvinnojour/brottsofferjour
 • Åtgärda uppkomna skador för att inte locka till fortsatt skadegörelse
 • Lys upp mörka områden på tomten så blir det svårare att gömma sig
 • Använd ditt civilkurage - men med förnuft, ring alltid polis vid brott!
 • Anmäl alltid skadegörelse