Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Brottsförebyggande rådet/ Samverkansöverenskommelse

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

I Ronneby kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbete för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse. 

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef  och kommunstyrelsens ordförande.

Det nuvarande avtalet gäller från 2017-02-21 till och med 2018-12-31.

För avtalsperioden anges följande fokusområden:

  • Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar
  • Äldres trygghet och säkerhet

I högerkolumnen hittar du avtalet.