Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Trygg och säker/Brottsförebyggande rådet/Informationsbroschyr

Informationsbroschyr - Ett tryggt och säkert Ronneby

 Brottsförebyggande rådet sände under våren 2011 ut en informationsbroschyr till samtliga hushåll i Ronneby kommun.

Den ger dels information om hur kommunen, polisen och räddningstjänsten arbetar med trygghetsfrågor, dels tips om vad du som medborgare kan göra för att förebygga brott. Den är även tänkt att vara till hjälp om något händer

Du hittar broschyren i högerkolumnen.