Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Psykisk funktionsnedsättning/Socialpsykiatriska teamet

Socialpsykiatriska teamet

Socialpsykiatriska teamet kan hjälpa dig med följande insatser:

  • Stöd i vardagen med målet att individen ska bli självständig
  • Stöd vid myndighetskontakter
  • Social träning i olika former
  • Stöd i ekonomiplanering
  • Inköp och måltidsplanering
  • Stödsamtal

För mer information kontakta Mottagningen eller enhetschef Peter Börjesson. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.