Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Psykisk funktionsnedsättning/Socialpsykiatriska teamet

Socialpsykiatriska teamet

Teamet vänder sig till Dig som är över 18 år, bosatt i Ronneby kommun och har en psykisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller en hjärnskada.

Av teamet kan Du få stöd med

-    Planering och struktur av din vardag

-    Stöd vid tvätt, städ, disk, matlagning

-    Motivationssamtal

-    Stöd vid myndighetskontakter eller i andra sociala sammanhang.

Stödet bygger på delaktighet och utformas tillsammans med Dig efter Dina behov.
Det är en frivillig och kostnadsfri insats, den ska leda till ett mer självständigt liv.

Ansökan görs till LSS-handläggare på mottagningstelefon 0457-61 83 00.

Telefontider:

Måndagar kl. 13.30-14.30
Onsdagar och fredagar kl. 10.00-11.00