Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Psykisk funktionsnedsättning/Personligt ombud

Personligt ombud

Planta

Personliga ombud finns till som stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. De bedriver kostnadsfri ombudsverksamhet på uppdrag av samtliga kommuner i Blekinge.

Ombudsverksamheten vänder sig till personer med psykisk funktionsnedsättning, från 18 år och uppåt. personerna måste ha en ofattande psykisk funktionsnedsättning som medför stora svårigheter för ett fungerande vardagsliv. Oftast har personerna stora behov av stöd och service i kontakten med socialtjänst, primärvård och/eller den specialiserade psykiatrin (utan krav på diagnos) och andra myndigheter.

De personliga ombuden arbetar via Kommunsamverkan Cura individutveckling (se länk i högerspalten).