Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning

Det finns möjligheter till olika typer av insatser inom denna verksamhet - för mer information kontakta din LSS-handläggare eller Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.