Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS/Personlig assistans

Personlig assistans

Den som är upp till 65 år och som på grund av stora och bestående funktionshinder behöver personligt anpassat stöd för att klara de grundläggande behoven, kan ansöka om personlig assistans. Den som beviljas personlig assistans bedöms ha behov av hjälp med sin personliga hygien, att klä av och på sig, att inta måltider, att kommunicera med andra, förflyttningar eller annat som förutsätter ingående kunskap om funktionshindret. Utöver de personliga behoven kan också hjälp med hushållsarbete eller stöd i aktiviteter utanför hemmet ingå.

Syftet med personlig assistans är att stärka personens möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Vad personen behöver hjälp med är individuellt och varierar mycket. Personen har själv stort inflytande över utformningen av assistansen.

Information om Ronneby Kommun som assistanssamordnare finns att att ladda ner, se högerkolumnen.

Du ansöker om personlig assistent genom att  fylla i vår ansökningsblankett eller tag kontakt med Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.