Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS/Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För den enskilde kan korttidsvistelsen vara en möjlighet till miljöombyte och rekreation och ge tillfälle till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och möjlighet till annat.

Korttidsvistelse innebär att personen tillfälligt eller under en kortare eller längre tid vistas på korttidshem, hos en familj eller på annat sätt, till exempel i en lägerverksamhet.

För att ansöka om korttidsvistelse kan du antingen fylla i vår ansökningsblankett eller ta direkt kontakt med Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.

Vi söker korttidsfamiljer!
Är du och din familj intresserade av att stödja barn/ungdom med funktionshinder? Vi söker korttidsfamiljer och är du intresserad och vill veta mer är du välkommen att kontakta oss.