Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS/Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar med funktionshinder kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Syftet är att tillgodose familjers behov av stöd för att kunna arbeta och leva som andra familjer, samt att kunna erbjuda ungdomarna en verksamhet med innehåll utifrån var och ens specifika behov och önskemål.

För att söka korttidstillsyn kan du antingen fylla  vår ansökningsblankett eller ta kontakt direkt med Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.