Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS/Boende enligt LSS

Särskilt boende för dig med funktionshinder

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service.

Gruppbostad

Är avsedd för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad

Passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Vi har boende i Kallinge, Ronneby och Bräkne-Hoby.

Ansökan

Ansökan om särskilt boende för dig med funktionshinder gör du hos LSS-handläggarna som du når via Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.