Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS/Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice riktar sig till dig som har barn med stort funktionshinder.
Avlösarservice i hemmet kan du få för att få egentid och göra egna aktiviteter där inte ditt barn kan vara med.

Avlösningen ges i hemmet och finns att söka dygnets alla timmar och samtliga veckodagar.

Sök genom att använda ansökningsblanketten eller genom att ta kontakt med Mottagningen. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen.