Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Lagen om stöd och service, LSS

Lagen om stöd och service, LSS

Två killar kör en tredje i rullstol

Om LSS

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för den enskilde.

Om LASS

Lagen om assistansersättning har ersatts av Assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, se länk i högerspalten.