Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Korttidsverksamhet

Korttidsverksamhet

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Barn och ungdomar med funktionshinder kan behöva tillsyn före och efter skoldagen och under lov högre upp i åldrarna än vad barnomsorgen kan erbjuda.

Syftet är att tillgodose familjers behov  av stöd för att kunna arbeta och leva som andra familjer, samt att kunna erbjuda ungdomarna en verksamhet med innehåll utifrån var och ens specifika behov och önskemål.

 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

För den enskilde kan kortidsvistelsen vara en möjlighet till miljöombyte och rekreation och ge tillfälle till personlig utveckling. Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och möjlighet till annat.

Korttidsvistelse innebär att personen tillfälligt eller under en kortare eller längre tid vistas på korttidshem, hos en familj eller på annat sätt, till exempel i en lägerverksamhet.

För att söka korttidstillsyn kan du antingen fylla  vår ansökningsblankett eller ta kontakt direkt med din LSS-handläggare.
Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen