Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning enligt LSS och SoL

Vi erbjuder en meningsfull sysselsättning och individuell verksamhet. Vi tar hänsyn till dina förutsättningar och individuella behov.

Vem kan få daglig verksamhet LSS?

Rätt till daglig verksamhet enligt LSS  har du som har en utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller en begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder.  

Du ska vara i yrkesverksam ålder men sakna förvärvsarbete och inte vara studerande.

Vem kan få sysselsättning enligt SoL?

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till sysselsättning.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet eller sysselsättning?
Ansökan görs till kommunens LSS-handläggare, som fattar beslut om du har rätt till linsatsen eller inte.