Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Handikapp, funktionsnedsättning/Boende/Boende - psykisk funktionsnedsättning

Boende - psykisk funktionsnedsättning

I Ronneby finns tre gruppbostäder enligt LSS för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Gruppbostäderna betsår av fyra till sex lägenheter samt gemensamma utrymmen.

I gruppbostäderna finns personal dygnet runt.

För mer information om vad det innebär att bo i gruppbostad, kontakta Enhetschef Karin Kjällgren eller någon av kommunens LSS-handläggare.