Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Kost/Måltider i Ronneby kommun

Måltider i Ronneby kommun

Ronneby kommun satsar på kosten! Kommunfullmäktige har beslutat att en rad åtgärder ska genomföras inom kostverksamheten. Det innebär en omorganisation, en konceptutveckling samt ny- och ombyggnad av kök och restauranger. Detta för att öka kvaliten hos den mat och service kommunen tillhandahåller.

Från och med 1 april 2014 har kostverksamheterna vid Utbildningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen slagits samman och är nu placerad vid Tekniska förvaltningen. Kostenheten delas in i tre olika geografiska områden där förskola, skola och omsorg samlas under samma ansvar.

Konceptutvecklingen av kosten innebär att fler kök än tidigare kommer att vara tillagningskök, dvs laga all sin mat själv. De kök som fortfarande får sin mat levererad kommer att få den varm. Den här förändringen innebär att personalen kommer att vidarutbildas i bland annat nya tillagningsmetoder och hantering av livsmedel.

Det stora centralköket på Vidablick kommer att ersättas av ett nybyggt kök på Knut Hahnskolan. Många fler kök och restauranger kommer att byggas om eller fräschas upp.