Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbetets organisation

Folkhälsoarbetets organisation

Folkhälsoarbetets organisation

I Ronneby kommun finns ett folkhälsoråd och ett välfärdsråd.

Folkhälsorådet arbetar på mandat av kommunstyrelsen och har till uppgift att lyfta folkhälsofrågorna till högsta politiska nivå. För att kunna bredda, fördjupa och förankra folkhälsofrågorna finns ett välfärdsråd som är sammansatt av förtroendevalda från Ronneby kommun, Landstinget Blekinge samt verksamhetschefer från primärvård, psykiatri och Ronneby kommun. Folkhälsosamordnaren ansvarar för att samordna och utveckla det främjande och tidigt förebyggande folkhälsoarbete som bedrivs i kommunen.

FOLKHÄLSORÅD

Ledamöter
Roger Gardell, ordf. (l)
Omid Hassib (v) 
Kristina Valtersson (c)
Margareta Yngvesson (s)

Johannes Chen (m)
Tommy Andersson (s) 
Magnus Stridh (sd)

Tjänstemän
Birgitta Ratcovich - Socialförvaltningern
Thomas Andersson - Fritid- och kulturförvaltningen
Tommy Ahlquist -  Utbildningsförvaltningen
Sofie Ceder - Folkhälsosamordnare i Ronneby Kommun

 

VÄLFÄRDSRÅD

Tjänstemän
Anna Svensson - Ronneby vårdcentraler
Katharina Granroth- Barn- och ungdomspsykiatrin
Carina Söderholm -  Vuxenpsykiatrin öst
June Enarsson - folktandvården Ronneby
Birgitta Ratcovich- Socilaförvaltningen
Inger Hjort -  Utbildningsförvaltningen
Thomas Andersson -  Fritid- och kulturförvaltningen
Malin Hildingsson - Folkhälsostrateg Landstinget Blekinge
Sofie Ceder - Folkhälsosamordnare i Ronneby Kommun
Ledamöter
Roger Gardell, ordf. (l)                     representant kommunen  

Margareta Yngvesson (s)                representant kommunen          

Johannes Chen (m)                         representant kommunen     

Lennart Förberg (m)                         representant landstinget
Thomas Nihlen (l)                             representant landstinge

Anna-Lena Nilsson (mp)                 representant landstinget