Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbete i Ronneby/Förebyggande arbete mot tobak alkohol och droger

Förebyggande arbete mot tobak, alkohol och droger

Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017.

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

Pågående arbete

Under hösten 2015 genomförs en kartläggning av tobaksbruket bland ungdomar i Blekinge. Dessutom genomförs en kartläggning av rökfria skolgårdar på samtliga högstadie- och gymnasieskolor. Resultaten av dessa kommer att presenteras i början på 2016.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson, Länsstyrelsen, e-post:carin.hakansson@lansstyrelsen.se  

Det finns också mer information på Länsstyrelsens hemsida

Informationskampanj TÄNK OM

Inför Valborg, skolavslutning, höstlov  och nyår deltar Ronneby kommun, i samarbete med Länsstyrelsen Blekinge, IOGT-NTO och närpolisen i Ronneby, i informationskampanjen TÄNK OM. Det övergripande målet är att minska tillgängligheten av alkohol för tonåringar genom att få tonårsföräldrar att:

  • förstå riskerna med en tidig alkoholdebut.
  • inse vikten av tydlig gränssättning, normer och värderingar kring alkohol.
  • aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år
  • känna till att tonåringar främst får alkohol från kompisar och kompisars syskon, men även från egna syskon.

I Ronneby kommer information spridas genom bland annat affischer, utdelning av flygblad utanför systembolaget och informationsbudskap på TV-monitorer i matvaruaffärer i kommunen.

tänkom.nu hittar du som är förälder fakta och
tips om tonåringar och alkohol.  TÄNK OM - handlar om att öka kunskapen och ge stöd till tonårsföräldrar när det gäller tonåringar och alkohol. Föräldrarnas inställning till alkohol är ett av de viktigaste verktygen i det drogförebyggande arbetet. Som vuxen kan du med bra argument vara ett viktigt stöd för din tonåring i de svåra frågorna kring alkohol.  

Har du sett någon som säljer alkohol till ungdomar? Ring Blekingepolisens tipstelefon 010-562 05 00 eller ring 114 14 och be att få tala med den lokala närpolisen.