Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbete i Ronneby/Förebyggande arbete mot tobak alkohol och droger

Förebyggande arbete mot tobak, alkohol och droger

Tobaksfria barn och unga i Blekinge 

Tobaksfria barn och unga i Blekinge (TBU) är ett samverkansprojekt mellan länets alla fem kommuner, Landstinget i Blekinge och Länsstyrelsen i Blekinge. Projektet syftar till att bygga upp arbetssätt och strukturer för ett långsiktigt och enhetligt tobaksförebyggande arbete riktat till barn och unga i Blekinge. Målet är att på sikt minska tobaksbruket bland barn och unga. Projektet pågår till och med 2017.

Varför ett länsgemensamt tobaksprojekt?

Tobaksbruket är ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. I Blekinge finns ca. 23 000 ungdomar i åldern 13-25 år och det finns därför lika många goda skäl till tobaksprojektet. Det är i denna åldern som tobaksbruk vanligtvis etableras. Om vi i Blekinge tillsammans kan bygga upp ett effektivt tobaksförebyggande arbete kan vi också stödja och bidra till barns och ungas tobaksfrihet.

För att nå framgång bygger projektet på fyra hörnstenar:

  • Begränsande insatser
  • Förebyggande insatser
  • Normförändrande insatser
  • Tobaksavvänjande insatser

Projektet tar ett helhetsgrepp i det tobaksförebyggande arbetet genom att involvera många olika aktörer och arenor. TBU samverkar bland annat med föreningsliv, idéburna organisationer och näringsliv.

För mer information om projektet kontakta projektledare Carin Håkansson, Länsstyrelsen, e-post:carin.hakansson@lansstyrelsen.se  

Det finns också mer information på Länsstyrelsens hemsida

 

Har du sett någon som säljer alkohol till ungdomar? Ring Blekingepolisens tipstelefon 010-562 05 00 eller ring 114 14 och be att få tala med den lokala närpolisen.