Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Folkhälsa /Folkhälsoarbete i Ronneby

Folkhälsoarbete i Ronneby

Folkhälsoarbete handlar om att påverka befolkningens hälsa. I Ronneby är folkhälsoarbetet inriktat på att skapa förutsättningar för goda livsmiljöer och goda levnadsvanor hos Ronnebyborna.

Övergripande mål

 Det övergripande målet för folkhälsoinsatserna i Ronneby kommun är:

Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för människor som lever och verkar i Ronneby kommun

Detta förutsätter att alla Ronnebybor erbjuds samma goda förutsättningar och möjligheter till hälsosamma val. I Ronneby kommun är en folkhälsopolicy framtagen för att möjliggöra ett långsitkigt och framgångsrikt folkhälsoarbete. I folkhälsopolicyn för 2013-2018 är följande fyra områden prioriterade.

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barns och ungdomars uppväxtvillkor
  • Fysisk aktivitet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Policyn påvisar utvecklingsbehov inom de fyra prioriterade områdena samt förslag på vad som behöver göras för att uppnå målen. 

Folkhälsopolicyn går att läsa i sin helhet via länken till höger.