Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Familj, barn och ungdom/Familjerätten

Familjerätten

Familjerättsgruppen arbetar i huvudsak med frågor som är reglerade i Föräldrabalken.

Det kan till exempel gälla frågor om vårdnad, boende och/eller umgänge med barn som efter en skilsmässa/separation behöver lösas, faderskapsbekräftelse för nyfött barn om föräldrarna inte är gifta, eller frågor angående adoption.

Familjerättsgruppen kan även erbjuda frivilliga samarbets- och rådgivningssamtal.
Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att efter en separation, eller vid nya familjebildningar, komma överens om vårdnad- boende och umgänget med barnen. 

Om du vill komma i kontakt med Familjerätten ska du kontakta Familjerättens mottagning som är öppen tisdag 13.30-14.30, onsdag och fredag 8.30-9.30,
tel 0457- 61 81 00. Du får då prata med en Familjerättssekreterare som kan ge råd och upplysningar samt informera om vilket stöd familjerättsgruppen kan erbjuda.