Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Ekonomi, socialbidrag, God man/Godman, förvaltare, förmyndare/Godmanförening

Godmanförening

Föreningen för gode män och förvaltare

Föreningen för gode män och förvaltare i Blekinge (FGF) är en särskild intresseförening för dig som är god man i Blekinge.

Föreningen är helt fristående från Överförmyndarnämnden.

För mer information om FGF kontakta:

Karl-Gustaf Johansson
Ordförande
0455-504 21