Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Boenden/Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

Ronneby kommun försöker alltid att erbjuda vård och omsorg
så att du som är senior kan bo kvar i den egna bostaden.
Om ditt behov av hjälp är sådant att du inte kan bo kvar hemma
kan du ansöka om Vård- och omsorgsboende.

Här ser du var vi kan erbjuda Vård- och omsorgsboende.

Karta över Ronneby kommun

Särskilt boende är ett samlingsnamn för olika typer av bostäder
för personer med stort behov av omvårdnad
eller krav på säkerhet och trygghet
som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.
För mer information kontakta biståndshandläggare ( se höger kolumn).