Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Boenden/Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende

Ronneby kommun försöker alltid att erbjuda vård och omsorg
så att du som är senior kan bo kvar i den egna bostaden.
Om ditt behov av hjälp är sådant att du inte kan bo kvar hemma
kan du ansöka om Vård- och omsorgsboende.

Här ser du var vi kan erbjuda Vård- och omsorgsboende.

Karta över Ronneby kommun

Vård- och omsorgsboende är ett samlingsnamn för olika typer av bostäder
för personer med stort behov av omvårdnad
eller krav på säkerhet och trygghet
som inte kan tillgodoses i det egna hemmet.
För mer information kontakta biståndshandläggare ( se höger kolumn).