Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Boenden/Korttidsvistelse

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse finns med olika inriktning, kan ges i rehabiliterande syfte efter tid på lasarett, eller som avlastning  i form av växelvård för anhörig som vårdar närstående i hemmet samt som hosopceinriktad vård vid svåra sjukdomstillstånd. Vistelsen kan variera i tid beroende vilket behov och vilken form av korttidsvistelse som är aktuellt. Behovet varierar med att vara en eller några veckor i följd, dock högst fyra veckor.

Korttidsvistelse i rehabiliterande syfte finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8) och Parkdala (Folkparksvägen 14).

Växelvård vänder sig till personer som vårdas i det egna hemmet och är en planerad avlastning för den som vårdar en närstående i hemmet. Finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8).

Höstsol är en hospiceinriktad vistelse som ger vård vid svåra sjukdomstillstånd. Du, som vårdtagare, bestämmer själv hur din dag ska se ut. Personalen har specialkompetens och har möjlighet att ge dig och dina närmaste trygghet i en svår situation. Läkare kommer regelbundet, det finns alltid en sjuksköterska tillgänglig för dig och närstående. Arbetsterapeut, sjukgymnast/fysioterapeut och diakonissa kommer om du har ett behov av deras tjänster. Finns på Vidablick (Vidablicksvägen 8).

För mer information kontakta biståndshandläggare eller enhetschef.