Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Kommunal Hälso- och Sjukvård/Hemsjukvård

Hemsjukvård

Om du är i behov av sjukvård och inte omfattas av kommunens ansvarsområde skall du vända dig till primärvården, dvs. till vårdcentral eller annan vårdinrättning som bedrivs privat.