Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Anhöriga och frivilliga/Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd

Anhörigstöd är olika insatser som ska underlätta den fysiska, psykiska och den sociala situationen för den anhörige. Som anhörig är du ett stort stöd för din närstående och din insats är mycket värdefull. I Ronneby Kommun finns det olika möjligheter för dig som är anhörig att få stöd och avlastning i vardagen.

Anhörigträffar anordnas regelbundet under året. Här har du möjlighet att träffa andra i samma eller liknande situation, utbyta erfarenheter samt få information och råd.

Du som är anhörig till en person med demenssjukdom, kan få information och kunskap genom anhöriggrupper anordnade av demenssjuksköterskan.

Kontaktpersoner: Lotta Ryberg, telefon 0457-617749 eller Jörgen Persson, telefon 0457-618607.

Övriga stödinsatser kräver biståndsbedömning. Genom att ringa kommunens växel telefon 0457-618000 och uppge ditt ärende, kopplas du vidare till rätt person.