Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre/Mötesplatser, träffpunkter/Dagverksamhet

Dagverksamhet

Gläntan på Vidablick och Solbacken i Backaryd är dagverksamheter
för dementa.

Öppet alla vardagar. 

Syftet är att ge personer med demenssjukdom
tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter.
Verksamheten fungerar även som avlastning
för dig som lever tillsammans med en person som är dement.

För att få komma till Gläntan och Solbacken måste du göra en ansökan
som behandlas av enhetschefen som ansvarar för ditt
bostadsområde. Du ansöker genom att
ta kontakt med din enhetschef eller
genom att fylla i vår ansökningsblankett.