Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre/Mötesplatser, träffpunkter

Mötesplatser, träffpunkter

Gläntan på Vidablick och Solbacken i Backaryd är dagverksamheter
för dementa. Öppet alla vardagar.

Syftet är att ge personer med demenssjukdom
tillfälle till social samvaro och stimulerande aktiviteter.
Verksamheten fungerar även som avlastning
för dig som lever tillsammans med en person som är dement.

För att få komma till Gläntan och Solbacken måste du göra en ansökan.

Ansökan sker antingen genom att du fyller i vår ansökningsblankett eller tar kontakt med en biståndshandläggare. Kontaktuppgifter hittar du i högerkolumnen

Vidare fungerar våra trygghetsboende Hammelins väg, Björkliden och Espedalen även som mötesplatser.

Där kan man äta lunch (förbeställa) och delta i aktiviteter. Aktivitetsschema  finns på respektive boende. Värdinnor finns tillgängliga under varierande tider.