Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre/Demens

Demens

Demenssjuksköterskans arbete består av
att ge råd och stöd till personer med demens
och deras närstående samt att ge handledning
till kommunens omvårdnadspersonal.
Hit kan du också vända dig för att få hjälp med
utredning vid minnesproblem.

Demenssjuksköterskans arbete är ett samarbete
mellan kommun och landsting.