Du är här: Invånare/Omsorg & hjälp/Äldre/Avgifter äldreomsorg

Avgifter

Hur mycket du ska betala i avgift beror på vilken hjälp du ansökt om.

Mer information hittar du i vår broschyr
"Avgifter inom äldreomsorgen".

Brochyren kan du ladda ner från vår hemsida eller
beställa genom vår avgiftshandläggare.

Har du frågor kring avgifter
är du välkommen att vända dig till vår avgiftshandläggare.