Du är här: Invånare/Nyheter/Var rädd om dig och din omgivning i jul och nyår

Var rädd om dig och din omgivning i jul och nyår

Glöm inte att stänga av spisen och att släcka ljusen. Dessa två saker är de vanligaste orsakerna till brand i hemmet.

Läs mer på: https://www.brandskyddsforeningen.se/vart-arbete/julkampanjen-stang-av-spisen/

Fira in det nya året säkert
Det krävs ofta tillstånd för fyrverkerier i stadsmiljö på grund av brandrisk, flygtrafik med mera. Ungdomar och barn utgör hälften av de som skadas varje år därför är det viktigt att respektera 18-årsgränsen.

Från Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter som du hittar här:
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
§ 17
tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom följande områden: dels det område som begränsas av Ronnebyån från Rosengatan (Norrbro) – Ronnebyån – Väg mellan Bruket och Kulturcentrum - Kallingevägen – Gångbrogatan – Nedre Brunnsvägen – delen Gångbron – Övre Brunnsvägen (i nordväst) – Söderbro (varvid nämnda gator och gatudelar ingår i området) - parkområdena norr om kv Oxen och Lejonet (Tingshustomten), parkområdet Snäckebacken med Snäckebacksplan, Snäckebacksskolan inklusive till dessa områden angränsande gatudelar av Ågårdsgatan, Blasius Königsgatan, Söderbro och Esplanaden – järnvägen till Bolagsgatan – grönområdet i korsningen Bolagsgatan/Castellvägen – Castellvägen - Vierydsvägen – Stadshusrondellen – Kungsgatan till Ronnebyån – Ronnebyån till Norrbro (se karta bilaga 2) dels busstationsområdet med parkeringsplats i Kallinge, Kallinge torg och angränsande delar av Flisevägen och Kockumsvägen (se karta bilaga 3).

Läs mer om och ansök om tillstånd för fyrverkerier här: https://polisen.se/Service/Tillstand/Fyrverkerier/

God Jul & Gott Nytt År!

Publicerad den 23 december 2016

Till nyhetslistan