Du är här: Invånare/Nyheter/Sista chansen att tycka till om Ronneby kommun

Sista chansen att tycka till om Ronneby kommun

Under hösten genomför SCB och Ronneby kommun en medborgarundersökning. Den 24-26 oktober skickas påminnelser ut till de1 200 medborgare mellan 18-84 år som slumpvis valts ut. De som ännu inte har svarat får då en ny möjlighet att sätta betyg på kommunens tjänster, service och bemötande.

Deltagandet är frivilligt men varje medborgares svar är mycket betydelsefullt och ger kommunen ett värdefullt underlag. Resultaten från tidigare undersökningar har Ronneby kommun använt i arbetet med att utveckla kommunens service och tjänster.

- Jag hoppas att många vill dela med sig om hur de ser på Ronneby som en plats att bo och leva på. Att föra dialog och få kunskap om hur medborgare tycker och tänker är viktiga delar i arbetet med demokrati och inflytande. Medborgarundersökningen ger personer som inte alltid hörs i samhällsdebatten en röst. Och vi får en fingervisning om vad vi gör bra och inom vilka områden vi behöver bli bättre, säger Magnus Widén, kommundirektör.

I undersökningen får medborgarna sätta betyg på hur kommunen är som ort att leva och bo i, hur kommunen klarar sina uppgifter och hur den egna möjligheten till inflytande upplevs. Frågorna rör allt från sophämtning, vägar, skola, äldreomsorg, tillgänglighet till idrotts- och motionsanläggningar, förtroende för politiker, bemötande och tillgänglighet.

Påminnelser skickas ut av Statistiska Centralbyrån, SCB, den 24-26 oktober. Det går även att svara på enkäten på webben. Undersökningen har beställts av 88 kommuner i höst.

Senast Ronneby kommun genomförde medborgarundersökningen var hösten 2014. Läs mer om undersökningarna och resultatet från tidigare undersökningar på SCB:s webbplats.

Du kan även besöka Ronneby kommuns hemsida:
http://www.ronneby.se/sv/kommun-politik/kvalitetskontroll-och-utveckling/scb-medborgarundersokning/

Publicerad den 20 september 2016

Till nyhetslistan