Du är här: Invånare/Nyheter/Höga flöden i Ronnebyån och Bräkneån

Höga flöden i Ronnebyån och Bräkneån

För tillfälle är det höga flöden i både Ronnebyån och Bräkneån. SMHI har utfärdat en klass 1 varning för dessa områden. Därför rekommenderar vi att du som bor eller vistas nära Ronnebyån och Bräkneån är extra uppmärksam.

Uppdatering 2018-01-19

Flöden har kulminerat och är långsamt avtagande. Redan mot slutet av vecka 3 väntas de ligga under varningsnivån för klass 1 varning i Bräkneån. Motsvarande förväntas för Ronnebyån någon gång under vecka 4.

SMHI bedömer att havsvattennivåerna kommer att ligga på normala nivåer de närmaste 5 dygnen.

Uppdatering 2018-01-10

Prognosen från SMHI är att vattenmängderna i Bräkneån minskar och att SMHI:s varning klass 1 kommer att dras tillbaka någon av de närmaste dagarna.

Beträffande Ronnebyån är det fortfarande höga flöden och klass 1- varningen kommer med stor sannolikhet att kvarstå under hela veckan, vecka 2.

Havsnivån bedöms vara sjunkande från idag och framåt. Prognosen gäller till och med fredag.

Uppdatering 2017-01-05

Ronneby kommun och Räddningstjänsten följer utvecklingen kontinuerligt. Ser du allvarliga förändringar i vattenflöden eller hinder för vattnet ber vi att du snarast informerar tjänstgörande brandmästare i Ronneby på telefon 0455-303998.
Vid akuta situationer gäller som vanligt att larma via 112.

Bakgrund

De stora flödena av vatten i bland annat Ronneby- och Bräkneån förväntas nå en topp under helgen. Därför ligger SMHI`s klass 1 varning kvar. Havsnivåerna bedöms i närtid att förbli ungefär som de nuvarande nivåerna.

För mer information om varningssystemet läs mer på www.smhi.se

Ökad kyla under helgen och början av nästa vecka innebär särskild risk för att översvämmade områden fryser med de halkproblem som kan bli följden.

Om du rör dig i områden som är översvämmade eller intill kraftigt strömmande vatten, på och kring broar och fördämningar iaktta försiktighet och var uppmärksam på möjliga risker.

Tips

Var och en kan förbereda sig genom att förebygga och hantera översvämningar. Länsstyrelsen i Blekinge har sammanställt information angående stigande vattennivåer på sin hemsida.

Bilden på vattenfallet i centrala Ronneby är tagen av Frivilliga Flygkåren.

Publicerad den 5 januari 2018

Till nyhetslistan