Du är här: Invånare/Nyheter/Fiberutbyggnad i Ronneby kommun

Fiberutbyggnad i Ronneby kommun

Uppdatering 2016-11-01

Kommunstyrelsen beviljade vid dagens sammanträde Telenors ansökan om grävtillstånd och öppnar därmed upp för en fortsatt fiberutbyggnad i Ronneby kommun. Nu gäller det att lösa det praktiska. Ett gemensamt fokus är att kunna erbjuda en fiberanslutning till Ronneby kommuns invånare så fort som möjligt, säger kommundirektör Magnus Widén.

Uppdatering 2016-10-25

Vid gårdagens sammanträde av Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterades Telenors ansökan om grävtillstånd. Ett förslag till beslut skickas nu till Kommunstyrelsen som sammanträder den 1 november om att godkänna Telenors ansökan om grävtillstånd.

Uppdatering 2016-10-17

Vad händer nu?

I väntan på det politiska beskedet som beräknas till den 1 november 2016 bromsar Miljöteknik de pågående schaktarbeten i de områden där även Bredbandsbolaget har sina kunder. Dessa områden är Blåsippevägen mm, Backsippevägen mm, Ekegårdsgatan mm, Sadelmakaregatan mm, Pepparbacken, Södra Gränsvägen mm och Gamla Kallingevägen mm. Områdena ligger i Ronneby centralort och benämns enligt information på bredbandnu.se

 

Uppdatering 2016-10-13

Som media har rapporterat om har Ronneby kommun sedan augusti 2016 fört samtal med Telenor (anm. Telenor är moderbolaget till Bredbandsbolaget) angående fiberutbyggnaden i Ronneby kommun. Båda parternas fokus har varit att kunna erbjuda en fiberanslutning till alla intressenter inom Ronneby kommun. Därför har man under ett första möte den 30 augusti 2016 diskuterat både tekniska lösningar och tidsplaner. Sedan den 26 september 2016 har Telenor lämnat över till sina jurister att föra bolagets talan i förhandlingarna med Ronneby kommun. Det kallar jag för en juridisk process.

Vad har då hänt?

Telenor har skickat in en ansökan om grävningstillstånd till det kommunala bolaget Ronneby Miljö & Teknik AB den 15 augusti 2016. Hanteringen av ansökan fördröjdes tyvärr i tre veckor då den felaktigt var ställd till Ronneby Miljö & Teknik AB. När detta upptäcktes skickades ansökan vidare till Tekniska förvaltningen, Ronneby kommun. Tekniska förvaltningen hanterar Ronneby kommuns markavtal och ansökningar rörande dessa.

Den 16 september 2016 ber Ronneby Kommun att Telenor kompletterar sin ansökan. Kompletterande upplysningar inkommer till Ronneby kommun den 21 september 2016. Telenors ansökan handläggs just nu av Tekniska förvaltningen. Den 24 oktober 2016 kommer Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta ställning i ärendet. Ett beslut kan tidigast fattas vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 november 2016. Beslutet meddelas omgående till Telenor.

/Magnus Widén, kommundirektör

tidigare information från 2016-08-31

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och Bredbandsbolaget träffades i tisdags för att diskutera utbyggnaden av fibernätet i Ronneby kommun. Alla parternas fokus är att kunna erbjuda fiberanslutning till Ronneby kommuns invånare.

Under mötet diskuterades tekniska lösningar och tidsplaner.

-Vårt fokus är  att alla intresserade Ronnebybor ska få tillgång till fibernätet. Under 2017 får alla boende i kommunens tätorter möjlighet att ansluta sig, säger kommundirektör Magnus Widén.

Publicerad den 31 augusti 2016

Till nyhetslistan