Du är här: Invånare/Nyheter/Borgmästaravtalet undertecknat

Borgmästaravtalet undertecknat

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson och kommundirektör Magnus Widén har skrivit under Borgmästaravtalet som visar att Ronneby kommun tar klimatfrågan på allvar. Det skedde i samband med att Europeiska Trafikantveckan uppmärksammades med aktiviteter på torget den 22 september. Här tillsammans med Sofie Samuelsson, miljöutvecklare.

Ronneby  blir den nionde kommunen i Sverige att skriva på det nya Borgmästaravtalet som innebär att vi lovar att minska våra koldioxidutsläpp med 40 procent till 2030 jämfört med 1990.

Borgmästaravtalet brukar sägas vara världens största urbana klimat- och energiinitiativ och är ett avtal för kommuner som vill gå längre i sitt klimatarbete. Syftet med avtalet är att lyfta fram det klimatarbete som görs på lokal nivå.

Ronneby kommun skrev på Borgmästaravtalet i maj 2012 och förband sig då till att minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent till 2020 jämfört med 1990. I oktober 2015 lanserades en ny omgång av Borgmästaravtalet som tar sikte på år 2030. Kommuner som tidigare har skrivit under Borgmästaravtalet med mål år 2020 kan nu ta ett nytt beslut i kommunfullmäktige och skriva under Borgmästaravtalet med mål år 2030.

Det nya avtalet innebär utsläppsminskningar om minst 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Utsläppsminskningen ska ske inom kommunen som geografiskt område. Ronneby kommun ska i och med detta rapportera en klimat- och energi och en klimatrisk- och sårbarhetsanalys inom 2 år till EU-kommissionen. 

För mer information: http://www.borgmastaravtalet.eu

Publicerad den 22 september 2017

Till nyhetslistan