Du är här: Invånare/Nyheter/Angående de senaste årens inflyttning till Ronneby kommun

Angående de senaste årens inflyttning till Ronneby kommun

Såväl i media som i sociala media förekommer kritik mot att Ronneby kommun tagit emot många nyanlända de senaste åren. För att ge en bakgrund till inflyttningen och den aktuella situationen presenterade kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson och chefen för enheten arbetsmarknad och integration Roland Edvinsson fakta i frågan vid en pressträff i Stadshuset idag.

Det hävdas att de styrande i kommunen har gjort detta av ekonomiska skäl. Ronneby kommun har emellertid inte anvisats några nyanlända under de senaste åren. Vi har däremot ansvar för att ta emot ensamkommande barn och ungdomar efter anvisning av Migrationsverket liksom för att ta emot personer med familjeanknytning till ensamkommande barn. Många personer har också valt att bosätta sig i kommunen på egen hand.

Ta del av Migrationsverkets fakta kring inflyttningen till Ronneby kommun i dokumentet i högerkolumnen.

Publicerad den 1 december 2017

Till nyhetslistan