Du är här: Invånare/Kommunägda bolag/Kommunägda bolag

Kommunägda bolag

 

 

AB Ronnebyhus

AB Ronnebyhus affärside är att långsiktigt äga och förvalta fastigheter med bostäder och tillhörande lokaler i en trygg miljö.

Ronnebyhus varumärken

  • Ansvar och arbetsglädje
  • God service och hög tillgänglighet
  • God standard och underhållsnivå
  • Trygga och välskötta boendemiljöer
  • Utveckling/förädling bostadsområden
  • Respekt för kunden, likabehandling, gott bemötande
  • Delaktighet och påverkan för såväl personal som kunder

Verksamheten ska präglas av serviceanda, utveckling och ett varierat utbud av attraktiva bostäder för boende i Ronneby kommun. Ronnebyhus vision är att med stolthet erbjuda attraktivt och tryggt boende till alla våra hyresgäster. Till Ronnebyhus webbplats.

 

 

AB Ronneby Industrifastigheter, ABRI

AB Ronneby Industrifastigheter äger, förvaltar och hyr ut fastigheter och lokaler. Inom bolagets fastighetsbestånd finns lokaler för både industri, handel och kontor. ABRI har en total uthyrningsbar yta på ca 180 000 kvm fördelade på tolv företagsbyar. Fastighetsbolaget ägs av Ronneby kommun och arbetar även med företagsetableringar och aktiviteter som främjar näringslivets utveckling. 
ABRI erbjuder lokaler med strategiskt bra lägen i Ronneby och har dygnet runt service och hög flexibilitet vid lokalanpassningar. Till ABRIs webbplats

 

 

Ronneby Miljö & Teknik AB

Ronneby Miljö & Teknik AB bildades 1999 och är ett kommunalt bolag som är helägt av Ronneby kommun. Vi hanterar el, värme, vatten, avlopp, renhållning, fiberoptiskt nät och bredband. För närvarande arbetar runt 110 personer i verksamheten. Omsättningen uppgår till omkring 250 miljoner kronor per år. Vi har som målsättning att kombinera miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Genom att vi arbetar med en helhetssyn och använder oss av modern teknik skapar vi en renare miljö runt om i kommunen. Till Miljötekniks webbplats