Du är här: Invånare/Kommun & politik/Upphandling/Allmänt om upphandling

Allmänt om upphandling

All offentlig upphandling regleras i Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och i Upphandlingsförordning (2016:1162)

I Ronneby är lagen kompletterad med ett kvalitetssäkringssystem för upphandlingsprocessen och omfattar riktlinjer för att upprätthålla en process som ska säkra att upphandlingar och inköp genomförs utifrån de direktiv som beslutats av kommunen. Kvalitetssäkringssystemet omfattar den process som ingår i upphandlingsförfarandet efter det att ett behov identifierats och beslut om upphandling föreligger samt till och med avtalsuppföljning av upphandlade varor och tjänster.

Ronneby kommun med dess verksamheter är en stor köpare av varor och tjänster. Många anställda kommer av varierande omfattning i kontakt med upphandlings-/inköpsfrågor. Det är av mycket stor betydelse, att alla anställda som på något sätt deltar i anskaffningsprocessen, känner till vilka lagar och regler som gäller vid upphandling och inköp. Det är viktigt med ett trovärdigt agerande för medborgares och anbudsgivares uppfattning om kommunens verksamheter.

 Ronneby kommun är, enligt LOU, en upphandlande myndighet vilket innebär att alla verksamheters behov ska räknas samman för att beräkna upphandlingens värde.

 

Att lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs med ett skriftligt förfarande. Detta innebär att kommunen måste presentera sina krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag skriftligt och leverantören måste presentera sitt anbud skriftligt.
 
Möjligheterna för kommunen att ändra i sitt förfrågningsunderlag eller för anbudsgivaren att ändra i sitt anbud är mycket begränsade. Det är därför viktigt att anbudsgivaren läser förfrågningsunderlaget noggrant, eftersom det är den informationen som anbudsgivaren ska bygga sitt anbud på.  
 
Det är viktigt att alla frågor som ställs i förfrågningsunderlaget besvaras, då det inte är möjligt att komplettera anbudet i efterhand. Endast uppenbara felskrivningar får rättas till.  
 
Anbudet måste ha inkommit till kommunen ett visst datum. Detta datum anges både i annonsen för upphandlingen och i förfrågningsunderlaget. Om anbudet kommer in för sent till kommunen förkastas anbudet, oavsett anledning till försening.