Du är här: Invånare/Kommun & politik/Självservice/E-tjänster med inloggning/Medborgarförslag

Medborgarförslag

Med länken till höger öppnar du ett webbformulär som du  kan du underteckna med e-legitimation och skicka in digitalt. Vill du veta mer om hur det fungerar med e-legitimation, se länk under Ytterligare information i högerkolumnen.

Fler förslagsställare/motionärer

Är ni fler som står bakom ett medborgarförslag eller en motion räcker det att en kontaktperson lämnar namn- och adressuppgifter för övriga. Genom sin underskrift försäkrar sen kontakpersonen att de angivna medförslags­ställarna/ medmotionärerna ställer sig bakom medborgar­för­slaget/ motionen.

Underteckna manuellt

Du kan använda webbformuläret även om du inte har någon e-legitimation eller av någon annan anledning inte kan/víll använda en sådan. Du får då ladda ner och skriva ut en pdf med de ifyllda uppgifterna, som du undertecknar manuellt och skickar in med vanlig post.