Du är här: Invånare/Kommun & politik/Självservice/Blanketter och e-tjänster/Felanmälan

Felanmälan

Välkommen till Ronneby kommuns felanmälansystem för gator, belysning, parker och grönområden, lekplatser, badplatser, fritidsanläggningar, leder/motionsspår och båtplatser!

För felanmälan i övriga frågor kan du använda något av följande:

För att felanmäla väljer du en av bilderna nedan genom att klicka på den. Fyll sedan i det formulär som visas på skärmen.

Vi åtgärdar oftast fel inom tio arbetsdagar. Ibland kan det dock ta längre tid om det är något speciellt som behövs utredas eller beställas t ex. Om det är akut så prioriteras ärendet.

Har du frågor? Kontakta Tekniska förvaltningen på 0457-61 80 80 eller på tekniskaforvaltningen@ronneby.se.

Vi behöver dina personuppgifter för att ta hand om din fråga. De uppgifter vi behandlar är namn, telefonnummer och eventuellt e-postadress. Fyller du i personuppgifter i formuläret för felanmälan betraktas det som samtycke till personuppgiftsbehandling enligt personuppgiftslagen (PUL). Du kan läsa mer om behandling om personuppgifter på Datainspektionens hemsida och om dina rättigheter vid personuppgiftbehandling.