Du är här: Invånare/Kommun & politik/Pressrum/Grafisk profil/Kommunvapnet

Kommunvapnet

Kommunvapnet

Ronnebys kommunvapenVapnet har gamla anor. En stjärna fanns med redan på 1500-talet. Ett ursprungligt R (Rottneby) tycks i slutet av 1800-talet - då Ronneby återfick sina stadsrättigheter - ha ersatts av det band snett över skölden som motsvarar Ronnebyån. Nymånens ursprung är inte säkert klarlagt. I gamla tiders vapen förekom bokstaven C (Civitas = stad) som senare kan ha blivit en månskära och vänts till ny. Men också en "verklig" måne kan ha del i förklaringen av det moderna vapnets nymåne. En måne (i nedan) syns nämligen på avbildningar av Ronnebys vapensköld från t ex tidigt 1600-tal.

1883 fastställdes vapnet och beskrevs så här:
"En blå sköld bandevis delad af en silfverström. I det öfre fältet en sexuddig stjärna och i det nedre en nymåne, båda likaledes af silfver."

1974 registrerades vapnet hos Patent- och Registreringsverket PRV.

Logotypen får användas för att länka till kommunens webbplats. Annan användning kräver kommunens godkännande. För ytterligare information kontakta Informationsenheten.