Du är här: Invånare/Kommun & politik/Pressrum/Grafisk profil

Grafisk profil

Ronneby kommuns grafiska profil  är ett verktyg som ska:

  • Garantera en tydlig kommunal identitet, göra det lätt att att känna igen kommunen
  • Stimulera och underlätta effektiv marknadsföring
  • Stärka samhörigheten inom den kommunala organisationen.

Det är Informationsenheten som har tagit fram den grafiska profilen och producerat manualen. De ger råd och rekommendationer och ansvarar för att anvisningarna i manualen följs.

En ny grafisk profil är under arbete. I slutet på februari 2016 tog Ronnebys kommunfullmäktige beslut om kommunens första varumärkesplattform. I samband med detta beslut utvecklar vi nu den grafiska profilen. Vi beräknar att kunna presentera den nya profilen efter sommaren 2016.