Du är här: Invånare/Kommun & politik/Pressrum/Arkiv Pressrum 2011-2015/Pressmeddelanden 2015/Ronneby kommun öppnar upp för privata vårdföretag i hemtjänsten

Ronneby kommun öppnar upp för privata vårdföretag i hemtjänsten

2015-12-10. Från och med den 11 december kan privata vårdföretag ansöka om att etablera sig som utförare inom hemtjänsten i Ronneby kommun. Det här är ytterligare ett steg mot införandet av Lagen om valfrihet inom vården, LOV, som lanseras den 25 januari 2016 i Ronneby kommun.

De privata vårdföretag som är intresserade av att etablera sig som utförare inom hemtjänsten i Ronneby kommun kan med start den 11 december 2015 skicka in sin ansökan till kommunens
LOV-samordnare. Alla som ansöker om att få bli utförare och som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända. Till skillnad från Lagen om offentlig upphandling, LOU, är det inte priset på tjänsterna som utförarna konkurrerar med utan här blir bemötande, kvalité och profilering viktigt.

Valfrihet inom hemtjänsten innebär att kunder själva får välja kommunen eller godkända privata företag som utförare. Ronneby kommun har ställt upp ett antal krav och kriterier som finns formulerade i ett förfrågningsunderlag. De företag som godkänns utifrån de ställda kraven offentliggörs på kommunens hemsida.

- Om du har kommunal hemtjänst idag kan du fortsätta med det eller välja en annan aktör. Det förutsätter så klart att det finns andra att välja på i det område där du bor. Biståndshandläggaren kan ge information om utbudet men får inte välja eller rekommendera en utförare. Och det är alltid möjligt för kunden att när som helst byta utförare, säger Torill Skaar Magnusson, förvaltningschef för Äldreförvaltningen i Ronneby kommun.

Bakgrund
Lagen om valfrihetssystem (LOV 2008:962), som trädde i kraft år 2009, infördes för att stimulera kommuner och landsting att införa kundval. Varje kommun bestämmer själv hur villkoren för valfrihetssystemet ska se ut. Alla som ansöker om att få bli utförare och som uppfyller de krav som kommunen ställer blir godkända. Kommunfullmäktige i Ronneby beslutade 2014 att fritt val av utförare skulle införas inom äldreförvaltningen och att valfrihetssystemet skulle omfatta hemtjänstens service och omvårdnadsinsatser, inklusive delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Förfrågningsunderlaget som används vid ansökan hittar du på kammarkollegiets hemsida: www.kammarkollegiet.se eller via kommunens hemsida www.ronneby.se/lov

Mer information om införandet av Lagen om valfrihetssystem, LOV, finns på vår hemsida: www.ronneby.se/lov

Publicerad den 10 december 2015

Till nyhetslistan