Du är här: Invånare/Kommun & politik/Landsbygdsutveckling

När alla samskapar börjar det hända grejer...

Ronneby kommuns Landsbygdsutvecklare jobbar strategiskt och på heltid med kommunens landsbygd. Ett av målen med arbetet är att via flera spännande och roliga projekt tillsammans med landsbygdens kreaktiva medborgare skapa största möjliga utveckling. Kommunens landsbygdspolitiska program uppmuntrar till lokal delaktighet, vilket innebär att Ronneby kommunbygderåd och bygdens invånare är nyckelaktörer för att nå framgång. Tillsammans jobbar vi för en ökad livskvalité genom attraktivt boende, upplevelserik fritid och ett blomstrande företagande. Att gemensamt med ortsborna utveckla en landsbygd där bygdens invånare såväl som dess besökare trivs, mår bra och upplever livskvalité.

Landsbygden med dess särart ger i höga grad hela Ronneby kommun dess identitet. Det är den rena landsbygden, de mindre samhällena, åarna, sjöarna, skärgården och Ronneby med det gamla indragna handelsläget som idag gör Ronneby unikt.

Många av Ronnebys besökare och boende dras till landsbygden. Här finns upplevelserna och möjligheterna till rekreation och återhämtning. Landsbygden bjuder på rekreation av olika slag, vandring, cykling, jakt, fiske och mycket mer. Ytterligare fler uppskattar landsbygdens produkter och äter gärna och helst närproducerad mat. Slutsatsen blir att landsbygdens värde är dels som boplats, men också som producent av varor, tjänster och arbetstillfällen. Samtidigt som landsbygden är värd för en stor del av vårt natur- och kulturarv utgör den också en värdefull arena för skogs- och jordbruk som levandegörs av de som bor där. Viktigt i sammanhanget är att inte glömma landsbygdens betydelse för staden, i denna samverkan mellan stad och land identifierar vi en viktig växelverkan.

Läs gärna Ronneby Kommuns landsbygdspolitiska program och dess Handlingsplaner för 2016-2019.

Engagerade ortsbor är en ovärderlig drivkraft så tveka inte att höra av dig med tankar och synpunkter.

Landsbygdsutvecklare
Ebon Kaisajuntti
Telefon: 0457 61 83 52
E-post: ebon.kaisajuntti@ronneby.se

Ronneby Kommunbygderåd
Mats Paulsson
Tel: 0457-461 035, e-post: mpskog@bahnhof.se
Reginalokalen Backaryd tel. 0457-450 374.
E-mail: info@ronnebykommunbygderad.se
Websida: http://wp.ronnebykommunbygderad.se