Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kvalitetsutveckling/Kommunens kvalitetsgrupp

Kvalitetsgruppen

Kvalitetsgruppen tillkom 2015 på initiativ från kommunens förvaltningschefgrupp. Den består av

-          en representant från varje förvaltning och bolag,

-          verksamhetsutvecklare,

-          utredare och

-          kommundirektör som tillika är ordförande i gruppen.

Det övergripande syftet med kvalitetsgruppen är att samordna och utveckla kvalitetsarbetet i kommunen. Där ingår t ex kommunövergripande undersökningar, målarbete, processkartläggning och omvärldsbevakning.

Gruppen träffas 7-8 gånger per år.

Om ni har frågor kring kvalitetsgruppens arbete får ni gärna kontakta verksamhetsutvecklare Jonas Persson på telefon 0457-61 80 70 eller via e-post: jonas.persson@ronneby.se.