Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kvalitetsutveckling/Insikt 2015

Insikt 2015

Ronnebys företagare är nöjdare med den servicen som kommunen ger dem visar 2015 års servicemätning av kommunens myndighetsutövande gentemot företag genomförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Föregående mätning gjordes 2012 och resultaten presenterades 2013. Från föregående mätning kan positiva förändringar ses. Mest nöjda är företagarna med serviceområdet tillgänglighet.