Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Skattesatser

Skattesatser

Kommunalskatt 2015

 

 

Ronneby kommunGenomsnitt i länetGenomsnitt i riket

Total skattesats

33,55 33,38 31,99

därav till kommun

22,36 22,19 20,70

Skatteunderlag, kr/inv

170 090 175 952 190 264

Skatteunderlag, index

89 92 100

Index, riket = 100

Källa: SCB 2014