Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Skattesatser

Skattesatser

Kommunalskatt 2017

 

 

Ronneby kommunGenomsnitt i länetGenomsnitt i riket

Total skattesats

33,55 33,38 32,12

därav till kommun

22,36 22,19 20,75

Skatteunderlag, kr/inv

172 678 183 054 201 878

Skatteunderlag, index

86 91 100

Index, riket = 100

Källa: SCB 2017