Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Historia/Kommunvapnet

Kommunvapen och logotyp

Kommunvapnet

Vapnet har gamla anor. En stjärna fanns med redan på 1500-talet. Ett ursprungligt R (Rottneby) tycks i slutet av 1800-talet - då Ronneby återfick sina stadsrättigheter - ha ersatts av det band snett över skölden som motsvarar Ronnebyån. Nymånens ursprung är inte säkert klarlagt. I gamla tiders vapen förekom bokstaven C (Civitas = stad) som senare kan ha blivit en månskära och vänts till ny. Men också en "verklig" måne kan ha del i förklaringen av det moderna vapnets nymåne. En måne (i nedan) syns nämligen på avbildningar av Ronnebys vapensköld från t ex tidigt 1600-tal.

1883 fastställdes vapnet och beskrevs så här:

"En blå sköld bandevis delad af en silfverström. I det öfre fältet en sexuddig stjärna och i det nedre en nymåne, båda likaledes af silfver."

1974 registrerades vapnet hos Patent- och Registreringsverket PRV.

Kommunens logotyp

Kommunens logotyp är en symbol för organisationen Ronneby kommun och dess verksamhet. I sin kompletta version består den av kommunvapnet tillsammans med texten RONNEBY KOMMUN på två rader. Typsnittet är alltid det som framgår av bilden nedan.

 

Logotypen får användas för att länka till kommunens webbplats. Annan användning kräver kommunens godkännande. För ytterligare information kontakta Informationsenheten.