Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunfakta för Ronneby/Historia/1800-talet och framåt

Brand - och sedan förnyelse

I april 1864 förstördes det mesta av Ronneby i en stor brand. De gamla medeltida gatustråken övergavs när staden byggdes upp igen och rätlinjiga gator som ännu kännetecknar centrum av Ronneby kom till stånd.

Bara området Bergslagen intill kyrkan klarade sig från branden. Där finns ännu de krökta gatorna och hus från 1700-talet kvar.

1882 blev Ronneby utnämnd till stad igen. Några år senare öppnades en smalspårig järnväg som förbättrade kommunikationerna både till hamnen fyra kilometer söderut och till andra Blekingestäder. Från hamnen gick ångare till Stockholm och Köpenhamn.

I början av 1800-talet kom allt fler gäster till Ronneby Brunn. Brunnsvattnets helande blev omtalat. Guldåldern för brunnsdrickningen var andra hälften av seklet, för att klinga av fram emot 1930.

I Ronneby kommuns centralarkiv finns mycket material som berättar om kommunens historia.

Förändringar i modern tid

Hotell Ronneby Brunn brann ner 1959 men byggdes snart upp igen, och är nu ett av sydsveriges största och mest välbesökta konferenshotell. Brunnsparken används flitigt av både ronnebybor och tillresande besökande. Särskilt sommartid är arrangemangen många i parken. Den utnämndes 2005 till Sveriges Vackraste Park.

Under de senaste årtiondena har näringslivsprofilen i Ronneby förändrats avsevärt. Traditionella industrier som järnbruk och emaljeringsfabrik har försvunnit.

Lagret för Kockums emaljerade köksutrustning inrymmer numera Kulturcentrum med konsthallar, kulturpedagogiskt centrum och musikskola.

I Ronneby finns idag framtidsinriktad utbildning och företagande inom informationsteknikens område. Teknikparken Soft Center  nära den gamla Brunnsmiljön är välbekant för många.