Du är här: Invånare/Kommun & politik/Kommunens organisation/Nämnder

Nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns ett antal nämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter.

Vill du veta vilka politiker som sitter i nämnderna kan du söka efter det via fliken Förtroendevalda i listan till vänster.

Nämnderna:

  • ansvarar för det dagliga arbetet inom kommunen
  • förbereder ärenden som ska beslutas av fullmäktige
  • genomför beslut som fattas i fullmäktige

I praktiken är det inte politiker utan tjänstemän som utför det dagliga arbetet i nämnderna. Arbetsuppgifterna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen. Eftersom kommunerna själva bestämmer vilka nämnder de behöver kan det variera en del vilka nämnder som finns mellan kommunerna.

I Ronneby kommun finns följande nämnder: Fritid- och kulturnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Utbildningsnämnden, Valnämnden, Socialnämnden, Äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.